PT/doprava/032303

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:495,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/032303
 • Predmet: servis vozidla Dácia Logan BL 814 OX
 • Opis predmetu zákazky:ročný servis vozidla Dácia Logan BL 814 OX + výmena rozvody, VIN: UU14SDM3557690170
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky posielajte na email: tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť