PT/doprava/022403

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:265,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/022403
 • Predmet: oprava vozidla Dácia Logan BL 542 ME
 • Opis predmetu zákazky:Výmena ľavej prednej poloosi na vozidle Dácia Logan BL 542 ME
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuky posielajte na mail tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.02.2024
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.02.2024
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť