PT/doprava/022203

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Drutechna, autodružstvo, Bratislava
 • IČO: 00167436
 • Adresa:Trenčianska 57, 825 10, Bratislava
 • Celková suma:260,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT/doprava/022203
 • Predmet: cenova ponuka na opravu vozidla Dácia Logan BL 814 OX
 • Opis predmetu zákazky:výmena zadnej Lambda sondy + výmena zapalovacej cievky s káblom na vozidle Dácia Logan BL 814 OX , VIN UU14SDM3557690170
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovu ponuku prosím zasielať na mail tomas.kucharic@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.03.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť