PT9/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 47773600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:2 300,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT9/ZT4/2023
 • Predmet: 1/ Počítačový tomograf CT TWIN Inventárne číslo: 7I03695 Výr.č. : 978121 2/ Kamera zn. AGFA s riadiacou jednotkou LR 3300 Inv.č. 7I03696, výr.č. 4979452
 • Opis predmetu zákazky:Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT9/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:01.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť