PT9/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TRIGON PLUS s.r.o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:2 115,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT9/ZT2/2023
 • Predmet: Validácia, servisná kontrola, údržba a nastavenie 13 ks prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
  Cenovú ponuku zaslať na e-mail: winklerova@unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: /Bezdrôtový monitorovací systém zn. JRI; Inv.č.: 2I09326 SN: SPYRF/007
  2/Box chladiaci BBR 370SxPro; Inv.č.: 2I09184; SN: 91830
  3/Tromboagitátor s inkubátorom zn. LMB; Inv.č.: 2I09327; SN: 58767/AG2151012
  4/Mraznička TGS 5200; Inv.č.: 2I08355; SN: 9984049-01
  5/Mraznička GLE 20; Inv.č.: 2I08589; SN: 81605007
  6/Box chladiaci BBR 500; Inv.č.: 2I10540; SN: 10181080366
  7/Box chladiaci BBR 500; Inv.č.: 2I10541; SN: 10181080367
  8/Vodný kúpeľ JULABO TW12; Inv.č.: 2D0065087; SN: 12876
  9/Chladnička WIRPOOL; Inv.č.: 2D0068164; SN: 854420301010"
  10/Termostat HELMER; Inv.č.: 2D0056759; SN: ---
  11/Centrifúra Megafuge 8; Inv.č.: 2I13965; SN: 7211210607
  12/Centrifúga EPPENDORF 5702; Inv.č.: 2I09015; SN: 57022 L 123197
  13/Záznamník teploty DATALOGER ; Inv.č.: 2D0079330; SN:21270771
 • Dátum zverejnenia:23.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť