PT99/ZT1/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UNOTECH, spol. s r.o.
 • IČO: 314 24 562
 • Adresa:Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:1 370,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT99/ZT1/20
 • Predmet: oprava TCI pumpa Orchestra 2ks + Infúzna stanica Primea Base 2 ks zn. Fresenius Vial z
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť