PT93/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DN Formed Brno s.r.o.
 • IČO: 46982604
 • Adresa:Hudcova 76 a, 612 48 Brno, CZ
 • Celková suma:1 043,75 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT93/ZT3/2022
 • Predmet: Analyzátor mlieka zn. MIRIS a Sonifikátor mlieka zn. MIRIS
 • Opis predmetu zákazky:servisná prehliadka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT93/ZT3/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť