PT92/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:3 036,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT92/ZT3/2022
 • Predmet: Konzola IPC Shaver XPS STRAIGHTSHOT Microdebrider Medtronic Inventárne číslo: 3I05360.08 Sériové (výrobné číslo): ENTC82742
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nefunkčná IPC konzola, nekomunikuje s handpiecom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT92/ZT3/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť