PT91/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DISPOMED, s.r.o.
 • IČO: 31684432
 • Adresa:Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
 • Celková suma:2 870,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT91/ZT1/2023
 • Predmet: Phaco rúčka zn. PENTASYS Inventárne číslo: 1I08349.06 Výrobné číslo: 5000-3836
 • Opis predmetu zákazky:oprava, resp. výmena komponentu - rúčka je nefunkčná
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT91/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:28.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť