PT90/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX MEDICAL spol. s r.o.
 • IČO: 53718879
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 476,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT90/ZT1/2022
 • Predmet: oprava - ASK optika HOPKINS 26120 BA, 30°zn. K. STORZ (optika je zahmlená)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc. Elena Winklerová
  kontakt: winklerova@unb.sk, 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:29.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť