PT8/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: R A D I X spol. s r.o.
 • IČO: 31 700 462
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 436,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT8/ZT3/19
 • Predmet: oprava nástrojov - 23 ks bipolárne kliešte, K. Storz (nefunkčné)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť