PT8/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medixrey s.r.o.
 • IČO: 34109188
 • Adresa:Hollého 23, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 071,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT8/ZT2/2023
 • Predmet: Skiagraf dig. s vertigrafom RTG TL 3000 PAUSCH, DIRA
 • Opis predmetu zákazky:BTK a zároveň výmena lítiové batérie k FDP detektoru
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať na winklerova@unb.sk
  Kontakt: 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:03.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť