PT86/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BIOHEM spol. s r.o.
 • IČO: 31442617
 • Adresa:Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:2 130,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT86/ZT3/2023
 • Predmet: Chladiace zariadenie DOMETIC Inventárne číslo: 3I03606 Výrobné číslo: 4131251
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nefunkčný riadiaci panel
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT86/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:20.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť