PT86/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: CMI spol. s.r.o.
 • IČO: 35733853
 • Adresa:Na Slavíne 3 811 06 Bratislava
 • Celková suma:720,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT86/ZT1/2023
 • Predmet: BTK 8 ks očných prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:1/ štrbinová lampa SL 9800x5, v. č.: 15020069
  2/ tonometer aplačný Z800, v.č.: 16100823
  3/ optický biometer Lenstar LS900, v. č.: 003360"
  4/ retinová kamera RCM 310 CANON, v. č.: 189493/300522
  5/ laser LQ 1106 YAG V.č.: 122
  6/ štrbinová lampa SL 990, v. č.: 04030030
  7/ štrbinová lampa SL 9800x5, v. č.: 15030216
  8/ tonometer aplanačný Z800
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT86/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:16.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť