PT82/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SURVEY, s.r.o.
 • IČO: 47619651
 • Adresa:Kapitulská12, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 342,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT82/ZT3/2023
 • Predmet: Prístroj RTG Calypso Inv.č. :3I05863 Výr.č. : 34911
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – opotrebované vyvažovacie pružiny k posunutiu RTG lampy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, tel. : 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT82/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:05.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.06.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť