PT7/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:3 673,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT7/ZT4/2023
 • Predmet: Sonda k USG Login F6 zn. GE Inv.č. 4I50247 Výr.č. 6001417WX0
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – výmena sondy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT7/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:20.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť