PT7/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Unique Medical, s. r. o.
 • IČO: 46729429
 • Adresa:Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:8 004,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT7/ZT3/2023
 • Predmet: USG prístroj ARIETTA 70 – sonda konvexná C251 Inv.č.: 3I05904.02 Výr.č.: V0064955
 • Opis predmetu zákazky:oprava . poškodená gumička na sonde
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku žiadame zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT6/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:27.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť