PT7/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Media Comp s.r.o.
 • IČO: 35731486
 • Adresa:900 41 Rovinka 268
 • Celková suma:7 620,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT7/ZT1/2023
 • Predmet: Pľúcne ventilátory Astral zn. Resmed 1/ 22191423125 2/ 22191498624 3/ 22191498632 4/ 22191498629 5/ 22191498639
 • Opis predmetu zákazky:BTK 5 ks ventilátorov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT7/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:17.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť