PT73/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TradeMedical, a.s.
 • IČO: 50822098
 • Adresa:Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
 • Celková suma:2 394,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT73/ZT3/2023
 • Predmet: 1/ Monitory vitálnych funkcií Bene View T8 v počte 9 ks 2/ Centrála PC Bene Vision s prísušenstom (monitory LCD) v počte 3 ks
 • Opis predmetu zákazky:BTK – v počte 12 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT73/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:26.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť