PT73/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT73/ZT1/2023
 • Predmet: RTG C rameno Brivo OEC 785 Essential zn. GE Inv.č. : 1I08592 Výr.č. B3S13043
 • Opis predmetu zákazky:Oprava izolácie kábla medzi prístrojom a telesom C ramena. Ide o vonkajší plast, jednotlivé vodiče sú izolované
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zasalť elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT73/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:26.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť