PT70/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:528,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT70/ZT2/2023
 • Predmet: Vypracovanie dokumentácie na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, podľa zákona 87/2018 § 28 ods. 4 písm. a) ako podklad pre RUVZ na povolenie prevádzkovania prístroja:
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG C-rameno Zenition 70 FD12, inv.č.: 2I13379;
  SN: 2743
  2/ RTG digitálny mobilný, inv.č. 2I13378;
  SN: C36D2R2058
  3/ RTG digitálny mobilný GMM I., inv.č.: 2I13383;
  SN: 972-23-015-396
  4/ RTG digitálny mobilný GMM II., inv.č.: 2I13384;
  SN: 972-23-009-390
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko akad. L. Dérera Kramáre
  Umiestnenie prístrojov:
  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB – Skiaskopia a Skiagrafia
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT70/ZT4/21, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.

 • Dátum zverejnenia:30.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť