PT70/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO: 31332528
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:4 090,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT70/ZT1/2023
 • Predmet: Zobrazovací monitor k LSK veži Lemke Sériové (výrobné číslo): 2711415003211
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – monitor bliká, slabý obraz, niekedy čierna obrazovka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT70/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:18.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť