PT6/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DISPOMED, s.r.o.
 • IČO: 31684432
 • Adresa:Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
 • Celková suma:2 870,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT6/ZT1/2022
 • Predmet: oprava - Phaco rúčka, komponent k 2- fakoemulzifikačnému prístroju zn. PENTASYS
 • Opis predmetu zákazky:oprava výmenou - nefunkčná
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:27.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť