PT69/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DISPOMED, s.r.o.
 • IČO: 31684432
 • Adresa:Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
 • Celková suma:1 776,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT69/ZT1/2022
 • Predmet: oprava PENTASYS 2 fakoemulzifikačný prístroj- nefunguje diatermia
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť