PT68/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r. o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:674,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT68/ZT1/2023
 • Predmet: RTG digitálny mobilný ACCORD DM zn. GMM Inv.č. : 1I10454 Výr. č. : 932-18-011-043
 • Opis predmetu zákazky:Oprava prístroja
  1/ prístroj má problém exponovať, pri potiahnutí kábla odmieta fungovať , potrebná
  výmena kábla
  2/prístroj opakovane odpája detektor, odmieta spárovanie, opakovane reštartovať
  s neistým výsledkom
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT68/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:17.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť