PT68/ZT1/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TIMED, s.r.o.
 • IČO: 00602175
 • Adresa:Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:2 823,66 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT68/ZT1/18
 • Predmet: oprava prístroja - mikromotor Medtronic Legend EHS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc.Elena Winklerová, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:26.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť