PT67/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r. o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:3 384,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT67/ZT1/2023
 • Predmet: RTG digitálny mobilný ACCORD DM zn. GMM Inv.č. :1I10455 Výr. č. 932-18-016-048
 • Opis predmetu zákazky:Oprava –
  1/ kontrola a výmena batérie ktorá sa vybíja veľmi rýchlo po plnom nabití
  2/výmena vysokonapäťového kábla
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT67/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:17.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť