PT65/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Roman Vaško
 • IČO: 33893861
 • Adresa:Čilístov 101, 931 01 Šamorín
 • Celková suma:1 193,60 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT65/ZT2/2023
 • Predmet: Sterilizátor HS 62 Inventárne číslo: 2D0038318 SN: 1564
 • Opis predmetu zákazky:Generálna oprava sterilizátora
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie sterilizátora:
  Ambulancia gynekologická klinická – ambulancia 1.posch. č. 217,
  Kontakt – Mgr. Csongárová 02/5954 2699
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk kontakt 02/48 23 42 44
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT65/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:03.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť