PT64/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Chirosan, s.r.o.
 • IČO: 36239739
 • Adresa:Sadová 2, 922 03 Bratislava
 • Celková suma:1 419,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT64/ZT3/2023
 • Predmet: Monitory vitálnych funkcií v počte 70 ks
 • Opis predmetu zákazky:Overenie neinvazívnych tlakomerových modulov v monitoroch vitálnych funkcií
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT64/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:18.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť