PT64/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: BMT, s.r.o.
 • IČO: 31444571
 • Adresa:Pod Párovcami 7271/165, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 320,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT64/ZT2/2023
 • Predmet: Sterilizátor parný GETINGE HS6610EC-1 Inventárne číslo: 2I09021 Výrobné číslo: 2509280-050-01
 • Opis predmetu zákazky:Demontáž prístroja
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja : Urologická klinika - 3. poschodie, Nemocnica akad. L. Dérera Bratislava

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT64/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:30.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť