PT63/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT63/ZT4/2023
 • Predmet: USG Vivid T8R2,5+ príslušenstvo Inventárne číslo: 7I04472 SN: 6009679WXO
 • Opis predmetu zákazky:Servisná kontrola a Oprava – vo farebnom Doppler vyšetrení vznikajú echo tiene
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko: Nemocnica ŠGN Podunajské Biskupice
  Umiestnenie prístroja : Blok „C“ Kardiologická ambulancia č. dv. 224
  Kontakt – 0918 379 630
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT63/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.


 • Dátum zverejnenia:20.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť