PT63/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:3 888,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT63/ZT2/2023
 • Predmet: NIM Responde3.0 monitoring zn. Medtronic, REF: 8253002 SN: 2NR3-2533 Inv. číslo: 2I09335
 • Opis predmetu zákazky:Oprava a BTK – vysadzuje, striedavo funguje, nefunguje
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja: Nemocnica akad. L. Dérera Chirurgická klinika - operačné sály Kontakt – p. Chňapeková 02/5954 2696, 2223

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, Kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT63/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:24.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť