PT61/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtechnic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 50400100
 • Adresa:Učiteľská 30, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:17 976,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT61/ZT4/2023
 • Predmet: USG prístroj Vivid E 95 Inventárne číslo: 4I50236 Výrobné číslo: AU61448
 • Opis predmetu zákazky:Oprava sondy 4Vc-D výmenou– nezobrazuje obraz a je nefunkčná
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko: Nemocnica Staré Mesto
  Umiestnenie prístroja : I. Interná klinika USG č. 1
  – Sonografia
  Kontakt Poláková Andrea - 02/5729 0518
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48 234 244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT61/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:13.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť