PT60/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:3 600,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT60/ZT4/2023
 • Predmet: USG LOGIQ F6 GE Healthcare + sondy Inventárne číslo: 4I50246 Výrobné číslo: 6001403WX0
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - Žiadam o opravu USG brušnej sondy USG prístroja LOGIQ6 F6 . Vypadnuté kryštály v obraze.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja : Nemocnica Staré Mesto
  Pavilón A, RDG Chirurgia, USG popisovňa.
  Kontakt: p. Ing. Mikloš +421 907 597 388
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48 234 244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT60/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.

 • Dátum zverejnenia:08.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť