PT5/ZT1/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medixray s.r.o.
 • IČO: 34109188
 • Adresa:Hollého 23, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:10 365,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT5/ZT1/19
 • Predmet: oprava RTG prístroja STRATO 2000 (tečie olej z rtg žiariča)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť