PT57/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: General Electric International (Slovensko), s.r.o.
 • IČO: 35705795
 • Adresa:Prievozská 9, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:500,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT57/ZT1/2023
 • Predmet: RTG OEC Elite zn. GE Inv.č. 1I10107, SN: FBHXXX00172
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – neposiela výsledky do PACSu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT57/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:25.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť