PT56/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bohuš Chromiak - SAFIM
 • IČO: 30727880
 • Adresa:Teplická 27/100, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 894,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT56/ZT2/2023
 • Predmet: Operačný stôl OPERAL 36 Inventárne číslo: 2I07986 Sériové(výrobné) číslo: 000077-03
 • Opis predmetu zákazky:Oprava a BTK – pokazený piest dvíhania nôh
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja:
  Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko akad. L. Dérera, Kramáre:
  Klinika chirurgická operačné sály - operačná sála 7.A
  Kontakt Mgr. Chňapeková - 02/5954 2502, 2550

  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT56/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:18.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.10.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť