PT55/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dental Denk, s.r.o.,
 • IČO: 53362896
 • Adresa:Hurbanova 156/72, 916 01 Stará Turá
 • Celková suma:2 294,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT55/ZT1/2023
 • Predmet: Stomatologická súprava SMILE SHARM zn. Chirana v.č. 03904
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – výmena jadra Metasys
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT55/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:20.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť