PT53/ZT1/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.
 • IČO: 45633771
 • Adresa:Komenského 19, 036 01 Martin
 • Celková suma:2 976,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT53/ZT1/2020
 • Predmet: zabezpečenie skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • Opis predmetu zákazky:RTG prístroje v počte 9 ks
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov - Bc. Elena Winklerová , winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:03.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
skúšky dlhodobej stability pre RTG prístro... 04.06.2020 doc - 76 kB
Tlačiť