PT52/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:4 543,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT52/ZT3/2022
 • Predmet: oprava sondy 3SC-RS k sonografu USG VIVID T8 R2,5
 • Opis predmetu zákazky:sonda má výpadok asi polovicu kanálov, pri pohybe kábla je prítomné rušenie v CW dopleri, nutná výmena sondy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera
  Klinika geriatrie - oddelenie

  kontakt: winklerova@unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:13.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť