PT52/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 47773600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:513,60 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT52/ZT1/2023
 • Predmet: RTG EIDOS 3000zn. Mecall Výrobné číslo: 001/198
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nefunguje detektor v medzipolohe, hlási „ERROR 020“
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT52/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:19.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť