PT50/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Artspect spol. s r. o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Rybničná 40, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:2 523,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT50/ZT3/2023
 • Predmet: Posteľ pôrodná AVE Inv.č. 2I08256, Výr.č. 0145
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – odtrhnuté uchytenie spolu s poťahom, výmena matraca
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT50/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:24.04.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.04.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť