PT47/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko,s.r.o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Radlinského 40a,921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 536,08 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT47/ZT3/2023
 • Predmet: 1/ Servoventilátor Savina 300 Inv.č. I07036 SN: ASMB-0214, 2/ Drager Evita V 500 Inv.č. 3I07035 SN:ASMJ - 0045
 • Opis predmetu zákazky:BTK
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT47/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:27.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť