PT46/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NIMAG, spol. s r.o.
 • IČO: 31337775
 • Adresa:Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 934,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT46/ZT2/2023
 • Predmet: Operačný stôl TRUMF MARS 2.03 1/ Inventárne číslo: 2I07222, SN: 101622162 2/ Inventárne číslo: 2I12318, SN: 107632001
 • Opis predmetu zákazky:Servis a BTK 2 ks operačných stolov + výmena batérie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT46/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:31.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť