PT45/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MR Diagnostic, s.r.o.
 • IČO: 35844825
 • Adresa:Račianska 72, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:3 540,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT45/ZT4/2023
 • Predmet: BodystikBodypletysmograf Inventárne číslo: 4I15269 Výrobné číslo: 230100331
 • Opis predmetu zákazky:Oprava -nefunguje meranie difúzie CO,
  prístroj nenaťahuje medicínsky plyn a nie je
  možné vyšetrenie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT45/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:25.08.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.08.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť