PT44/ZT4/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Haidelstrasse 4,1110 Wien
 • Celková suma:1 016,61 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT44/ZT4/2020
 • Predmet: bezpečnostno-technická prehliadka - Injektor kontrastných látok CTM
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť