PT44/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 50197975
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:7 029,37 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT44/ZT1/2023
 • Predmet: Oprava 2 ks monitorov k LSK veži zn. Aesculap
 • Opis predmetu zákazky:1/ Monitor k LSK veži zn. Aesculap v.č. SN: 07-10-5574 (monitor sa nedá zapnúť)
  2/ Monitor k LSK veži zn. Aesculap v.č. SN: 06-67436 (monitor má zlomené madlo)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuka zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT44/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:10.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť