PT42/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bohuš Chromiak - SAFIM
 • IČO: 30727880
 • Adresa:Teplická 27/100, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 987,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT42/ZT4/2023
 • Predmet: Lôžko el.THEOS EB 2930 Výrobné číslo: 001113349 Inventárne číslo: 4I13646
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – odtrhnutý kábel od ovládača – nedá sa ovládať lôžko
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Umiestnenie prístroja : I. Interná klinika – metabolická jednotka, 2.poschodie
  Kontakt -M. Orlická, 02/5729 0680- koronárna jednotka
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk , kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT42/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:19.10.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.0202
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť