PT41/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Haidelstrasse 4, 1110 Vienna , AT
 • Celková suma:2 941,68 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT41/ZT2/2023
 • Predmet: Injektor kontrastných látok CT Ulrich Motion
 • Opis predmetu zákazky:Údržba a BTK CT injektorov kontrastných látok v počte 2 ks
  1. Inventárne číslo: 2I09373, Sériové (výrobné číslo): CTM1721605;
  2. Inventárne číslo: 2I09372, Sériové (výrobné číslo): CMT1721604
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/ 48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT41/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:03.07.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.07.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť