PT40/ZT2/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r. o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:4 731,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT40/ZT2/2023
 • Predmet: BTK a vykonanie preventívnej údržba 4 ks RTG prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG OPERA DIGI, inv.či.: 2I11985; SN: 34989

  2/RTG prí.dig DIRA.pev. Calypso, Inv.č.:3I05870,SN: 35706

  3/ RTG digitálny mobilný ACCORD, inv.č.: 2I11346, SN: 932-18-012-044

  4/ RTG digitálny mobilný ACCORD, inv.č.: 2I11347,SN: 932-18-017-049
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT40/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:29.06.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.07.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť